Undvik onödig arbetsbelastning


Låt oss upprätta arbets-PM för att undvika onödig arbetsbelastning och merkostnader i ändrings- och tilläggsarbeten.

Vi har funnit att det finns ett intresse och behov ute på byggarbetsplatser att bevaka ändrings- och tilläggsarbeten, då bevakning kan vara en stor belastning på platsorganisationen.

Ändrings- och tilläggsarbeten är en viktig del av byggprojektets intäkter och kostnader. En bristfällig bevakning kan medföra att ett plusprojekt förändras till ett minusprojekt.

Stor erfarenhet av mängdberäkningar

Vår erfarenhet av mängdförteckningar är stor, inte minst för större kunder. Tillsammans med upprättandet av mängdförteckningar genomför vi kalkyler av tidsåtgång och pris. Kontinuerlig uppföljning görs för att uppnå bästa möjliga förhandlingsläge i anslutning till revideringstillfället.


Kontakta oss för mer information
arbets-pm1arbets-pm1
arbets-pm1
arbets-pm1
arbets-pm2arbets-pm2
arbets-pm2
arbets-pm2