Kostnadskalkyler

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

  • Kostnadsbedömningar i det tidiga projekteringsskedet
  • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut etc.
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer
  • Kontinuerliga uppföljningskalkyler i alla projektstadier
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet
  • Förfrågningar

Arbets-PM:


Låt oss upprätta arbets-PM för att undvika onödig arbetsbelastning och merkostnader i ändrings- och tilläggsarbeten.

Vi har funnit att det finns ett intresse och behov ute på byggarbetsplatser att bevaka ändrings- och tilläggsarbeten, då bevakning kan vara en stor belastning på platsorganisationen.

Ändrings- och tilläggsarbeten är en viktig del av byggprojektets intäkter och kostnader. En bristfällig bevakning kan medföra att ett plusprojekt förändras till ett minusprojekt.


Kontakta oss för mer information
kalkylerkalkyler
kalkyler
kalkyler