Bättre planering, bättre framförhållning


Vi har gedigen kunskap inom kalkylering i byggbranschen. Genom en grundlig beräkning och genomarbetade kalkyler hjälper vi byggherrar, entreprenörer och byggkonsulter att effektivt planera sina projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

 • Kostnadsbedömningar i det tidiga projekteringsskedet
 • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut etc.
 • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer
 • Kontinuerliga uppföljningskalkyler i alla projektstadier
 • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet
 • Förfrågningar 

Vi har väl inarbetade samarbeten med partners inom flera områden. Främst anlitar vi dessa för budgetkalkyler i tidiga skeden när det gäller:
 • Konstruktion
 • Installationer
 • Akustik
 • Brand
 • Geoteknik
Kontakta oss för mer information
kalkylerkalkyler
kalkyler
kalkyler