Kalkylprojekt

Här nedan följer ett urval av kalkylprojekt som vi har utfört sen 2011-01-01

 • Renova, nytt lab., Sävenäs
 • Newsec, omb. kontor, Göteborg
 • Mariestads kommun, omb. 2st förskolor
 • HSB, omb. dagcentral, Göteborg
 • Riksbyggen, Omb. fasader, Göteborg
 • Hesselius Entr, markarbeten gymnasieskola, Karlskoga
 • Platzer Fastigheter, fasadarbeten Masthuggstorget
 • Ramböll, Omb. affärshus, Kungshamn
 • Norconsult, Omb. Alelyckans vattenverk
 • Aranäs, grundläggning + bottenplatta, Kungsbacka
 • NCC, nyb. Smyrnakyrkan, Göteborg
 • SGS, omb. kontor till studentbostäder, Göteborg